Organizačně

Základní informace o akci:

 • Datum akce: 1. 7. 2022 až 6. 7. 2022
 • Místo akce: Beaver city – Strážek 234, 592 53 Strážek


 

Zasazení akce:

 • Akce: WESTERN LARP
 • Typ: Drama
 • Druh: Příběhový larp / atmosferický larp se sandbox prvky
 • Dobovost: 1874
 • Počet hráčů: 50 příběhových / 30 atmosferických (předběžný počet)
 • Místo: město Cody, stát Wyoming

 


 

Podrobnější organizační informace o akci:

Harmonogram (průběh) akce:

 • Hra začíná v pátek 1. 7. 2022 vašim příjezdem a ubytováním. Pátek je vyčleněn na příjezd, registraci, přípravu, seznámení s prostředím, se spoluhráči atd. V pátek hra neprobíhá.
 • Vlastní hra začíná v sobotu 2. 7. 2022 vašim probuzením. Vstáváte již v postavě. Na snídani tedy již také přijďte v kostýmech a v roly.
 • Příběhová línie hry probíhá do 22:00, dále během večera až do vašeho usnutí můžete dále hrát a být v roly.
 • Noc a spánek je mimo hru. Vaše ubytování – pokud sami nesvolíte jinak – je neherní prostor (pozn.: toto se netýká úplně všech místností v jednotlivých budovách. Mohou být výjímky, které si společně domluvíme).
 • Hra končí v úterý 5. 7. 2022 kolem 19:00 hodiny. Poslední večeře je ještě herní událost. Po ní (od 19:00 dál) navazuje afterparty.
 • Středa 6. 7. 2022 je vyhrazena na vaše dospávání, balení, uklízení a odjezd.

 

Co se sebou:

 • Dobrou náladu a chuť hrát a bavit se
 • Dobový kostým zasazený do Amerického divokého západu kolem roku 1850 – 1880
 • Miska a talíř (dřevěné, plechové, hliníkový ešus, …), hliníkové/plechové hrnky na pití
 • Larpový či cvičný gumový nůž (měkčený)
 • Dobový stan (pokud si chcete některý večer užít ve stanu místo v posteli)
 • Koně (po domluvě – omezená kapacita)
 • dobové rekvizity (snažit se i v prostoru ubytování minimalizovat moderní prvky)

 

Co se sebou určitě nebrat:

 • Špatnou náladu a chuť se hádat
 • Nedobové prvky (součástí) kostýmu. Určitě ne moderní džíny
 • Domácí mazlíčky (psy, kočky, činčily, křečky, hady,…)
 • Svou vlastní munici
 • Všechny vlastní zbraně jsou zakázány – včetně reálných nožů

 

Pravidla chování na akci:

Všichni účastníci akce jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 • Co řekne organizátor, to platí!
 • Na akci platí právní řád České republiky. Výslovně nedoporučujeme porušovat zejména předpisy práva přestupkového a trestního (cizí majetek nepokradeš, na zdraví neublížíš, mladistvému nenaleješ) a práva na ochranu přírody (oheň v lese, sběr dřeva, ochrana vod).
 • Na akci prosím respektujte osobní hranice každého z vás a chovejte se k sobě s respektem. Veškerý fyzický kontakt by navíc měl být postavený na konsentu obou/všech zúčastněných. Ne prostě znamená ne. Na akci i párty po ní je vždy větší zábava, když se všichni cítí bezpečně. Pokud si budete potřebovat s někým promluvit, tak pro vás na akci bude přítomen důvěrník a důvěrnice.
 • Každý účastník potřebuje vlastní kostým. Po celou dobu akce trvá kostýmová povinnost.
 • Po 23. hodině platí ve městečku a okolí noční klid.
 • Po ránu, když začínáte hrát, musíme být všichni fit – své limity znáte.
 • Oheň je možno rozdělávat pouze v tábořišti, a to pouze v ohništích, schválených a připravených organizátory. Zakládání vlastních ohnišť není povoleno.
 • Odpadky odhazujte do námi předem dodaných odpadkových pytlů.
 • Je přísně zakázáno kouřit uvnitř budov. V táboře, např. u ohňů, se kouřit smí, pokud to nebude vadit někomu z přítomných. (určitě ale kvůli dobovosti ne elektronické cigarety)
 • Celkově vzato mají všichni povinnost chovat tak, aby po nich na místě zůstala jenom slehlá postel.
 • Mějte ohled k přírodě a lidem okolo vás. Nehádejte se a než si budete na něco nebo někoho stěžovat, dvakrát se zamyslete, jestli není chyba na vaší straně.
 • Kdo cokoliv z výše uvedeného nechápe nebo hodlá ignorovat, nechť rovnou zůstane doma, nebudou ho tam muset posílat organizátoři.

 

Co bude na akci zajištěno:

 • Na akci budou zajištěny toalety (jedna vyhrazená budova).
 • Bude zajištěna pitná voda.
 • Zajištěna hospoda s třemi jídly denně (doporučujeme s sebou mít vlastní misku a hrnek).
 • Jídlo je zajištěno pouze účastníky s předem zakoupeným stravováním. Účastnící bez stravování si zajišťují jídlo sami.
 • Dřevo na oheň se smí brát pouze z organizátory přivezených zásob nebo sběrem spadaného dřeva.
 • Co naopak zajištěno nebude, tak výdobytky civilizace typu signál pro mobilní zařízení.
 • Sprcha za příplatek

 

Parkování:

Protože se akce koná v lokalitě s omezeným vjezdem aut, je potřeba splnit několik podmínek:

 • Je možné přijet a vjet až do města pouze pátek 1. 7.
 • Během konání akce (až do středy 6. 7. ráno) není vjezd do městečka povolen
 • Auta se parkují poblíž na louce – cca 500 m od městečka. Co se nevleze, je možné pár míst kolem cesty, případně pak dole v městysu.